Jäsentiedote II / 2019

Kesäkokous Metsästysseuran kesäkokous pidettiin majalla 2.8.2019. Paikalla oli 16 seuran jäsentä. Metsästysasiat Päätettiin, että rauhoitusalueita ei perusteta ja metsäkanalintujen metsästäjäkohtainen riistakiintiö on 3 kpl, joista enintään yksi (1) metso. Myös mahdolliset riistakeskuksen asettamat rajoitukset on huomioitava metsästettäessä! Päivävierasmaksun suuruudeksi päätettiin 10 €/hlö (vieras koiran kanssa ja pienpetopyyntivieras 0 €) ja kausivierasmaksun Lue lisää…

Jäsentiedote 2/2018

Metsästysseura Peuhun kesäkokous pidettiin majalla 3.8.2018. Paikalla oli 14 jäsentä. Metsästysasioita Rauhoitusalueita ei ole tarpeen perustaa.  Riistakiintiöt entiset, metso ja teeri 3 kpl, joista 1 saa olla metso, muu riista vapaa.  ATT. Huomio / seuraa riistakeskuksen rajoitukset (metso/teeri).  Hirvijahdissa ammuttu kauris, peura sekä villisika kuuluu seuralle.  Vierasmaksu 10 € / Lue lisää…